Someone Please Translate This!!!

Discussion in 'Road Cycling' started by Richard Longwoo, Feb 17, 2004.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. http://www.sportwereld.be/(jslpilb1sqwxxdq1d14faf2w)/article.aspx?id=67580&cat=REGIONAL&region=

  Marco Pantani: alles wijst op cocaïne - 17/02/2004 Nam Marco Pantani een overdosis? Zo ja,
  gebeurde dat bewust? Was er weldegelijk cocaïne in de dodelijke cocktail aan rondslingerende
  antidepressiva die in Marco Pantani's hotelkamer werden gevonden? Deze theses, geopperd door
  Italiaanse kranten, werden noch ontkracht noch bevestigd. De wetsdokter hield het gisteren op
  "te veel bloed in de longen (longstuwing) en een hersenzwelling die de hartstilstand van
  Pantani inleidde." Volgens specialisten medische symptomen van drugverslaving.

  Niemand is veel wijzer geworden van de eerste bevindingen van de professor die in Rimini
  gisteren een lijkschouwing uitvoerde. Volgens het Italiaanse gerecht is het nog een tweetal
  weken wachten vooraleer het mysterie van de doodsoorzaak wordt opgelost. Hersenoedeem en
  longstuwing zijn medische symptomen die kunnen optreden wanneer een verslaving in de terminale
  fase is beland.

  "Er moet nog een batterij onderzoeken worden uitgevoerd vooraleer we klaar zijn", aldus
  professor Giuseppe Fortuni. "We kunnen nog geen enkele hypothese uitsluiten." Daarmee moet de
  wereld het voorlopig stellen.

  "Niemand begrijpt me" De Italiaanse krant La Republicca schreef gisteren dat er in Marco's
  kamer op een tafeltje sporen van een wit poeder werden aangetroffen. Ook Il Messaggero stelt
  onomwonden: "de laatste jaren van zijn leven was cocaïne de grote vijand van de
  wielerkampioen" De krant denkt "dat de persoon die Pantani dinsdagavond in zijn hotelkamer
  ontmoette hem kon bevoorraad hebben met een kleine portie coca , voor persoonlijk gebruik."
  Een piste die lijnrecht staat tegenover de mededeling van onderzoeksrechter Paolo Gengarelli
  die zondagavond formeel stelde "dat geen enkel spoor van drugs is aangetroffen."

  Het was in Italië en ver erbuiten een publiek geheim dat Pantani met cocaïne worstelde. Toen
  de inspecteurs gistermiddag na een uurtje onderzoek kamer D5 van hotel Le Rose verlieten,
  reageerde een politie-inspecteur uiterst korzelig op de vraag naar de aanwezigheid van
  cocaïne. "Wit poeder? Slechts jullie praten erover", snauwde hij de journalisten af.

  De Piraat wás verslaafd en zou zich effectief op 27 februari laten opnemen in een
  afkickcentrum in het Zuid-Amerikaanse Bolivia.

  "Hij weigerde opgenomen te worden in eigen land. Dat zou een nieuwe storm veroorzaakt hebben",
  stelt don Pierino Gelmini, de stichter van het Zuid-Amerikaanse verzorgingscentrum. "Hij had
  schrik van de media die hem voortdurend op de hielen zaten."

  In zijn hotelkamer werd geen afscheidsbrief gevonden, maar wel enkele losse gedachten die hij
  neerpende op briefpapier van Le Rose. Daarin sprak hij o.a. de wens uit om in Bolivia van
  sluipend gif af te kicken.

  "Enkel mij willen ze straffen", waren zijn slotwoorden. In de krabbels had hij het doorlopend
  over "een complot tegen mij. Niemand is erin geslaagd mij te begrijpen, zelfs mijn eigen
  familie niet. Ik voel me alleen, ik wil opnieuw fietsen. De fiets is mijn leven."

  Hugo COOREVITS
   
  Tags:


 2. The title "everything points at cocaine" is scandalous.

  in the articles the known autopsy things (the lungs etc) are restated, while cocaine is sais to be
  the hypothesis of 'all papers'. The number of question marks should hint at the information level of
  this article.

  and saying that Sportwereld is part of Het Nieuwsblad, who organise the Ronde. They have also always
  been quick to drop names in 'scandals' were afterwards nothing has come from.
   
 3. Ronald

  Ronald Guest

  Here it is:

  Marco Pantani: everything points to cocaine - 17/02/2004

  Did Marco take an overdosis? If so, was it a concious choice? Was there really any cocaine in the
  deadly cocktail of anti-depressiva drugs found in his hotelroom? These theses brought up by Italian
  newspapers were neither denied nor confirmed. The doctor concluded yesterday "too much blood in the
  lungs and swelling of the brain which lead to a heartattack". By specialists these are medical
  symptoms of a drugaddiction.

  Nobody gained much wisdom from the first findings from the professor who did the autopsy in Rimini
  yesterday. According Italian justice it will take another two weeks before the mystery of the cause
  of death will be solved. Brainoedema and lungpropulsion (?) are medical symptoms which can surface
  when an adddicting is in it's terminal fase.

  "A lot of investigations/test have to be carried out before we are ready", said professor Giuseppe
  Frontgarden. "We can't take any hypothesis out of the equasion." It's what the world has to accept
  for some time.

  "Nobody understands me" The Italian newspaper La Republicca wrote yesterday that traces of a white
  powder were found on a table in Marco's room. Il Messaggero also states: "the last years of his live
  cocaine was the biggest enemy of the cyclingchampion". The newspaper thinks "that the person who met
  Pantani in his room tuesday evening could have provided him with a small dosis of coca, for personal
  use." This is the straight opposite of the announcement examining magistrate Paolo Gengarelli
  formaly made on sunday evening: "no traces of drugs were found".

  It was a public secret in Italy and far aboard that Pantani was strugling with cocaine. When the
  inspectors left room D5 of the Le Rose hotel after one hour of investigation, a police inspector
  reacted very irritated when asked for the presence of cocaine. "White powder? Only you are talking
  about it", he sneared at the journalists.

  The Pirate was addicted and would effectively have hospitalized on 27 fefruari at the anti drug
  center in South-American Bolivia.

  "He refused to be hospitalized in his own country. That would have caused a new storm", says don
  Pierino Gelmini, the founder of the South-American health care center. "He was affraid of the media
  who hunted him constantly."

  In his hotelroom no farewell letter was found, only some loose thoughts which he wrote down on Le
  Rose stationary. In which he speaks the wish to get rid of the creaping poison in Bolivia.

  "They only want to punish me", were his last words. In the notes he was constantly speaking of "a
  conspiracy against me". Nobody succeeded in understanding me, even my own family. I feel alone, i
  wish to cycle again. The bike is my life."

  "Richard Longwood" <[email protected]> wrote in message
  news:[email protected]...
  >
  >
  http://www.sportwereld.be/(jslpilb1sqwxxdq1d14faf2w)/article.aspx?id=67580&cat=REGIONAL&region=
  >
  > Marco Pantani: alles wijst op cocaïne - 17/02/2004 Nam Marco Pantani een overdosis? Zo ja,
  > gebeurde dat bewust? Was er weldegelijk cocaïne in de dodelijke cocktail aan rondslingerende
  > antidepressiva die in Marco Pantani's hotelkamer werden gevonden? Deze theses, geopperd door
  > Italiaanse kranten, werden noch ontkracht noch bevestigd. De wetsdokter hield het gisteren
  > op "te veel bloed in de longen (longstuwing) en een hersenzwelling die de hartstilstand van
  > Pantani inleidde." Volgens specialisten medische symptomen van drugverslaving.
  >
  > Niemand is veel wijzer geworden van de eerste bevindingen van de professor die in Rimini
  > gisteren een lijkschouwing uitvoerde. Volgens het Italiaanse gerecht is het nog een tweetal
  > weken wachten vooraleer het mysterie van de doodsoorzaak wordt opgelost. Hersenoedeem en
  > longstuwing zijn medische symptomen die kunnen optreden wanneer een verslaving in de
  > terminale fase is beland.
  >
  > "Er moet nog een batterij onderzoeken worden uitgevoerd vooraleer we klaar zijn", aldus
  > professor Giuseppe Fortuni. "We kunnen nog geen enkele hypothese uitsluiten." Daarmee moet
  > de wereld het voorlopig stellen.
  >
  > "Niemand begrijpt me" De Italiaanse krant La Republicca schreef gisteren dat er in Marco's
  > kamer op een tafeltje sporen van een wit poeder werden aangetroffen. Ook
  Il
  > Messaggero stelt onomwonden: "de laatste jaren van zijn leven was cocaïne
  de
  > grote vijand van de wielerkampioen" De krant denkt "dat de persoon die Pantani dinsdagavond in
  > zijn hotelkamer ontmoette hem kon bevoorraad
  hebben
  > met een kleine portie coca , voor persoonlijk gebruik." Een piste die lijnrecht staat tegenover de
  > mededeling van onderzoeksrechter Paolo Gengarelli die zondagavond formeel stelde "dat geen enkel
  > spoor van drugs
  is
  > aangetroffen."
  >
  > Het was in Italië en ver erbuiten een publiek geheim dat Pantani met cocaïne worstelde. Toen
  > de inspecteurs gistermiddag na een uurtje
  onderzoek
  > kamer D5 van hotel Le Rose verlieten, reageerde een politie-inspecteur uiterst korzelig op de
  > vraag naar de aanwezigheid van cocaïne. "Wit
  poeder?
  > Slechts jullie praten erover", snauwde hij de journalisten af.
  >
  > De Piraat wás verslaafd en zou zich effectief op 27 februari laten opnemen in een
  > afkickcentrum in het Zuid-Amerikaanse Bolivia.
  >
  > "Hij weigerde opgenomen te worden in eigen land. Dat zou een nieuwe storm veroorzaakt
  > hebben", stelt don Pierino Gelmini, de stichter van het Zuid-Amerikaanse verzorgingscentrum.
  > "Hij had schrik van de media die hem voortdurend op de hielen zaten."
  >
  > In zijn hotelkamer werd geen afscheidsbrief gevonden, maar wel
  enkele
  > losse gedachten die hij neerpende op briefpapier van Le Rose. Daarin sprak hij o.a. de wens uit om
  > in Bolivia van sluipend gif af te kicken.
  >
  > "Enkel mij willen ze straffen", waren zijn slotwoorden. In de
  krabbels
  > had hij het doorlopend over "een complot tegen mij. Niemand is erin
  geslaagd
  > mij te begrijpen, zelfs mijn eigen familie niet. Ik voel me alleen, ik wil opnieuw fietsen. De
  > fiets is mijn leven."
  >
  > Hugo COOREVITS
   
 4. Cipher

  Cipher New Member

  Joined:
  Sep 7, 2002
  Messages:
  783
  Likes Received:
  1
 5. Andrew Swan

  Andrew Swan Guest

  Ronald wrote:
  > Did Marco take an overdosis? If so, was it a concious choice? Was there really any cocaine in the
  > deadly cocktail of anti-depressiva drugs found in his hotelroom? These theses brought up by
  > Italian newspapers were neither denied nor confirmed. The doctor concluded yesterday "too much
  > blood in the lungs and swelling of the brain which lead to a heartattack". By specialists these
  > are medical symptoms of a drugaddiction.
  >
  > Nobody gained much wisdom from the first findings from the professor who did the autopsy in Rimini
  > yesterday. According Italian justice it will take another two weeks before the mystery of the
  > cause of death will be solved. Brainoedema and lungpropulsion (?) are medical symptoms which can
  > surface when an adddicting is in it's terminal fase.
  >
  > "A lot of investigations/test have to be carried out before we are ready", said professor Giuseppe
  > Frontgarden. "We can't take any hypothesis out of the equasion." It's what the world has to accept
  > for some time.
  >

  Who wouldn't believe anything coming from the esteemed "Professor Frontgarden"?

  Andrew Backyard
   
 6. On Thu, 19 Feb 2004 23:11:55 +1100, Andrew Swan wrote:
  >> said professor Giuseppe Frontgarden.
  >
  > Who wouldn't believe anything coming from the esteemed "Professor Frontgarden"?

  It was Fortuni, which could be translated into Dutch as Fortuin, which kinda looks and sounds like
  voortuin, which is frontgarden in English. I have no idea how this happened.
   
 7. Ronald

  Ronald Guest

  > It was Fortuni, which could be translated into Dutch as Fortuin, which kinda looks and sounds like
  > voortuin, which is frontgarden in English. I have no idea how this happened.

  You got it Ewoud, translating is kinda boring so i had to put in some creativity.

  "Ewoud Dronkert" <[email protected]> wrote in message
  news:[email protected]...
  > On Thu, 19 Feb 2004 23:11:55 +1100, Andrew Swan wrote:
  > >> said professor Giuseppe Frontgarden.
  > >
  > > Who wouldn't believe anything coming from the esteemed "Professor Frontgarden"?
  >
  > It was Fortuni, which could be translated into Dutch as Fortuin, which kinda looks and sounds like
  > voortuin, which is frontgarden in English. I have no idea how this happened.
   
Loading...
Thread Status:
Not open for further replies.
Loading...